Sr.No. Name UNIQUE ID
1 Dr.Subzar Ahmad Das IYA/2018/YP001
2 Mohan Kumar Karki IYA/2018/YP002
3 Nakul Sharan IYA/2018/YP003
4 Rashmi Mehotra IYA/2018/YP004
5 Ritu Deoreh IYA/2018/YP005
6 Deepak Magar IYA/2018/YP006
7 Shailja Mudgal IYA/2018/YP007
8 Premkumar Muddi IYA/2018/YP008
9 Dr Pranita Joshi Deshmukh IYA/2018/YP009
10 Sunil Kumar Debata IYA/2018/YP010
11 Dr Sumita Mukherjee IYA/2018/YP011
12 Sambasivareddy Korrapolu IYA/2018/YP012
13 Sulbha Sandesh Bhandari IYA/2018/YP013
14 Dr Vetrivendan IYA/2018/YP014
15 Karthikeyan M IYA/2018/YP015
16 Dr Vasanth Rathod IYA/2018/YP016
17 Vivek Kumar Pathak IYA/2018/YP017
18 Satish Sham Rawool IYA/2018/YP018
19 Dr. Prakash Chintamani Malshe IYA/2018/YP019
20 Dr Kallol Halder IYA/2018/YP020
21 Chandrashekhar Deshpande IYA/2018/YP021
22 Dr.Sashanka Sekhar Samal IYA/2018/YP022
23 Dr. Asem Jayanti Devi IYA/2018/YP023
24 Dr.Lara Sharma IYA/2018/YP024
25 Achintya Dwivedi IYA/2018/YP025
26 Charu Sharma IYA/2018/YP026
27 Shanthi Rajendiran IYA/2018/YP027
28 Medha Sham Wahalekar IYA/2018/YP028
29 Sneha N Shenoy IYA/2018/YP029
30 Dr. Meena Ramanathan IYA/2018/YP030
31 R H Lata IYA/2018/YP031
32 Deepak Parmar IYA/2018/YP032
33 Sabyasachi Paul IYA/2018/YP033
34 Naushad Alam IYA/2018/YP034
35 Suresh Paul Chopra IYA/2018/YP035
36 Sonia Dubey Dewan IYA/2018/YP036
37 Dr Manoj Kumar IYA/2018/YP037
38 Family Yoga Studio.India IYA/2018/YP038
39 Kiaan Gupta IYA/2018/YP039
40 B.Senthil Kumar IYA/2018/YP040
41 Ashis Kumar Pal IYA/2018/YP041
42 Puja Uppal IYA/2018/YP042
43 Gunjan Arora IYA/2018/YP043
44 Pallavi Kavhane IYA/2018/YP044
45 Sardar Choudhary IYA/2018/YP045
46 Priti Nandi IYA/2018/YP046
47 Deepali Lodha IYA/2018/YP047
48 Gaurav Jain IYA/2018/YP048
49 Hiren Khokhani IYA/2018/YP049
50 Dr Chittaranjan Sahu IYA/2018/YP050
51 Syamlal M S IYA/2018/YP051
52 Abeba IYA/2018/YP052
53 Nitin Kumar Sharma IYA/2018/YP053
54 Madhubala IYA/2018/YP054
55 Nageswarao Polisetti IYA/2018/YP055
56 Navneet Kumar Bajpai IYA/2018/YP056
57 Soma Dutta IYA/2018/YP057
58 Haribandhu Meher IYA/2018/YP058
59 Priyanka Singhvi IYA/2018/YP059
60 Akash Singhvi IYA/2018/YP060
61 Puneeta Singh IYA/2018/YP061
62 Leena Devi IYA/2018/YP062
63 Jyothipriya IYA/2018/YP063
64 Bhupendra Singh IYA/2018/YP064
65 Atul Verma IYA/2018/YP065
66 Vijay Madhekar IYA/2018/YP066
67 Neet Kumar IYA/2018/YP067
68 Narendranath N IYA/2018/YP068
69 Mohanan Aringadamadam IYA/2018/YP069
70 Deepika Verma IYA/2018/YP070
71 Satyanarayan Meena IYA/2018/YP071
72 Pushpendra Kumar IYA/2018/YP072
73 Satya Naraya Yadav IYA/2018/YP073
74 Jeladharan Nair.S IYA/2018/YP074
75 Logeshwari.K IYA/2018/YP075
76 Ravindra Kumar IYA/2018/YP076
77 Ganesh Babu K R IYA/2018/YP077
78 Maneesh.V.M IYA/2018/YP078
79 Kanchan Kumar Singh IYA/2018/YP079
80 Manju IYA/2018/YP080
81 Dr Sunanda S Rathi IYA/2018/YP081
82 Dr R Balaji IYA/2018/YP082
83 Artchoudane IYA/2018/YP083
84 Neeta Sharma IYA/2018/YP084
85 Devdatta Madhukar Dhaneshwar IYA/2018/YP085
86 Dr. Arjuna Pandey IYA/2018/YP086
87 Dr.Ajit Kumar IYA/2018/YP087
88 P B Rajesh Babu IYA/2018/YP088
89 Sundar S IYA/2018/YP089
90 Shivnath Tripathi IYA/2018/YP090
91 Dr. Dhan Raj Jangid IYA/2018/YP091
92 Kuldeep Bist IYA/2018/YP092
93 Nirmala K IYA/2018/YP093
94 Satyavir Singh Naulakha IYA/2018/YP094
95 Gandharav Bajaj IYA/2018/YP095
96 Simran Kalra IYA/2018/YP096
97 Santi Kumar Oswal IYA/2018/YP097
98 Mukesh Mamgain IYA/2018/YP098
99 Rahul Thakur IYA/2018/YP099
100 Satyam Singh IYA/2018/YP100
101 Krishno Sarkar IYA/2018/YP101
102 Devendra Pandey IYA/2018/YP102
103 Pise Pravin Purushottam IYA/2018/YP103
104 Yogacharya Sri V Chandrasekhar Pranava IYA/2018/YP104
105 Nithyananthan V IYA/2018/YP105
106 Dr.Pranjal Tripathi IYA/2018/YP106
107 Harsha Patel IYA/2018/YP107
108 Anand Jage IYA/2018/YP108
109 Arvind Aksha IYA/2018/YP109
110 Sharad Kamra IYA/2018/YP110
111 Vishal Mahindru IYA/2018/YP111
112 Sanilkumar P IYA/2018/YP112
113 Vandana Tripathi IYA/2018/YP113
114 Savita Kumari IYA/2018/YP114
115 Dr. Mukunal Kumar IYA/2018/YP115
116 Dr. Arvind IYA/2018/YP116
117 Dr. Om Prakash Mishra IYA/2018/YP117
118 Dr. Ram Avtar IYA/2018/YP118
119 Ruchira Rupesh Joshi IYA/2018/YP119
120 Dr.Udayakumara K IYA/2018/YP120
121 Dayanidy G IYA/2018/YP121
122 Vineet Kumar IYA/2018/YP122
123 Vishnu Vardhan Maram IYA/2018/YP123
124 Ramachandran Nair P IYA/2018/YP124
125 Rajnee Gupta IYA/2018/YP125
126 Sangeeta Sunil Pal IYA/2018/YP126
127 Aruna Vuthaluru IYA/2018/YP127
128 Sachin Kanvinde IYA/2018/YP128
129 Nitin Kumbhar IYA/2018/YP129
130 Mithun.G IYA/2018/YP130
131 Amit Kumar Singh IYA/2018/YP131
132 Parmod Kumar IYA/2018/YP132
133 Rajeshwar Mukherjee IYA/2018/YP133
134 Ananya Das IYA/2018/YP134
135 Raju Roy IYA/2018/YP135
136 Amit Kumar Gupta IYA/2018/YP136
137 Dr. Yadla Penchalayya IYA/2018/YP137
138 Shyju Krishnan B P IYA/2018/YP138
139 T Gopala Krishna IYA/2018/YP139
140 Hemant Joshi IYA/2018/YP140
141 Madhav Goyal IYA/2018/YP141