Members Registered in 2019

Sr. No. Full Name Unique Id
1 Rajender Singh IYA/2019/KUMBH-00001
2 Swadhin Saha IYA/2019/KUMBH-00002
3 Nomita Devi IYA/2019/KUMBH-00003
4 Dr Narendra Kumar IYA/2019/KUMBH-00004
5 Ghanshyam G Soni IYA/2019/KUMBH-00005
6 Dr Krishna Gupta IYA/2019/KUMBH-00006
7 Ravindra Gupta IYA/2019/KUMBH-00007
8 A.K. Singh IYA/2019/KUMBH-00008
9 Subhash Chandra Singh IYA/2019/KUMBH-00009
10 Rajesh Sharma IYA/2019/KUMBH-00010
11 Rupadhar Majhi IYA/2019/KUMBH-00011
12 Dr. Hari Prasad Dubey IYA/2019/KUMBH-00012
13 Ajay Giri Gosuami IYA/2019/KUMBH-00014
14 Deepak Sachdev IYA/2019/KUMBH-00015
15 Dr. A.K.Dwivedi IYA/2019/KUMBH-00016
16 Dr. Rahul Shukla IYA/2019/KUMBH-00017
17 Ashok Kumarverma IYA/2019/KUMBH-00018
18 Surender Kumar Singh IYA/2019/KUMBH-00019
19 Manoj Parihar IYA/2019/KUMBH-00020
20 Chhotelal Pandey IYA/2019/KUMBH-00024
21 Richa Singh IYA/2019/KUMBH-00025
22 P.Madhu Kiran IYA/2019/KUMBH-00026
23 Deepak Rawet IYA/2019/KUMBH-00027
24 Akriti Trivedi IYA/2019/KUMBH-00028
25 Paritosh L Shukk IYA/2019/KUMBH-00029
26 Aakrit Rana IYA/2019/KUMBH-00030
27 Satya Prakash IYA/2019/KUMBH-00031
28 Pinki Negi IYA/2019/KUMBH-00032
29 Anil Kumar Rane IYA/2019/KUMBH-00033
30 Dr Sanjay IYA/2019/KUMBH-00034
31 Ghanshyam Gupta IYA/2019/KUMBH-00035
32 Rohini IYA/2019/KUMBH-00036
33 Ramjeet Pal IYA/2019/KUMBH-00037
34 Ratnesh Gupta IYA/2019/KUMBH-00038
35 Girja Shankar Yogi IYA/2019/KUMBH-00039
36 Falguni S Gandhi IYA/2019/KUMBH-00040
37 Sunil Gandhi IYA/2019/KUMBH-00041
38 Makvand Chaturvedi IYA/2019/KUMBH-00042
39 Dinesh Kumar IYA/2019/KUMBH-00043
40 Abhishek Shukla IYA/2019/KUMBH-00044
41 Madhu Singh IYA/2019/KUMBH-00045
42 Alok Kumar IYA/2019/KUMBH-00046
43 Archana Singh IYA/2019/KUMBH-00047
44 Arvind Jaiswal IYA/2019/KUMBH-00048
45 Manoj Jaiswal IYA/2019/KUMBH-00049
46 Santosh Kumar IYA/2019/KUMBH-00050
47 Krishan Mohan Verma IYA/2019/KUMBH-00051
48 Sunil Kumar Singh IYA/2019/KUMBH-00052
49 Komal Badodekar IYA/2019/KUMBH-00053
50 Shruti Kirti IYA/2019/KUMBH-00054
51 Upendar Kumar IYA/2019/KUMBH-00055
52 Chandan Aggarwal IYA/2019/KUMBH-00056
53 Ramchandr Nathani IYA/2019/KUMBH-00057
54 K N Ranganath IYA/2019/KUMBH-00058
55 Rahul Ji IYA/2019/KUMBH-00059
56 Smt Geeta Khare IYA/2019/KUMBH-00060
57 Souchita Khare IYA/2019/KUMBH-00061
58 Jaggannath Agerhari IYA/2019/KUMBH-00062
59 Ratna Pahlad Singh IYA/2019/KUMBH-00063
60 Syama Mahadew IYA/2019/KUMBH-00064
61 Jasoda Pahlad Singh IYA/2019/KUMBH-00065
62 Narendra Nagpal IYA/2019/KUMBH-00066
63 Pradeepsingh IYA/2019/KUMBH-00067
64 Pratima Rai IYA/2019/KUMBH-00068
65 Pratima Rai IYA/2019/KUMBH-00069
66 Kalini Rai IYA/2019/KUMBH-00070
67 Rakesh Rai IYA/2019/KUMBH-00071
68 Rajendra Pal Singh IYA/2019/KUMBH-00072
69 Rudra Dev Singh IYA/2019/KUMBH-00073
70 Vinod Kumar Sharma IYA/2019/KUMBH-00074
71 Sunita Sharma IYA/2019/KUMBH-00075
72 Poonam Chibber IYA/2019/KUMBH-00076
73 Ram Din Yadav IYA/2019/KUMBH-00077
74 Srikantha.S IYA/2019/KUMBH-00078
75 Jugalkishore IYA/2019/KUMBH-00079
76 Sudesh Kumari IYA/2019/KUMBH-00080
77 Hamansini Trivedi IYA/2019/KUMBH-00081
78 Tarulatta S Patel IYA/2019/KUMBH-00082
79 Jaymini H Trivedi IYA/2019/KUMBH-00083
80 Gayatri Singh IYA/2019/KUMBH-00084
81 Poonam Singh IYA/2019/KUMBH-00085
82 Rachna Ayachi IYA/2019/KUMBH-00087
83 Krishnan A.S. IYA/2019/KUMBH-00088
84 Prof Mukesh Mishra IYA/2019/KUMBH-00089
85 Raj Kumar As IYA/2019/KUMBH-00090
86 R.N. Sharama IYA/2019/KUMBH-00091
87 Manoj Kumar Shukla IYA/2019/KUMBH-00092
88 Deepak Shenoy IYA/2019/KUMBH-00093
89 Madhvi Singh IYA/2019/KUMBH-00094
90 Dinesh Chandrukar IYA/2019/KUMBH-00095
91 Suresh Naredi IYA/2019/KUMBH-00096
92 Manish Damani IYA/2019/KUMBH-00097
93 Anand Sharma IYA/2019/KUMBH-00098
94 Aviral Srivastava IYA/2019/KUMBH-00099
95 Vivek Joshi IYA/2019/KUMBH-00100
96 Pramod Kumar Bansal IYA/2019/KUMBH-00101
97 Naresh Kalra IYA/2019/KUMBH-00102
98 Gopi Kauntia IYA/2019/KUMBH-00103
99 Urmila Launtia IYA/2019/KUMBH-00104
100 Dr. Lokchand Bajaj IYA/2019/KUMBH-00105
101 Seema Kejriwal IYA/2019/KUMBH-00106
102 Priti Bahety IYA/2019/KUMBH-00107
103 Dr. Abhishek Kumar Singh IYA/2019/KUMBH-00108
104 Alok Raj IYA/2019/KUMBH-00109
105 Devendra Kumar IYA/2019/KUMBH-00110
106 Rakesh V Agarwal IYA/2019/KUMBH-00111
107 Chandra Prakash Gupta IYA/2019/KUMBH-00112
108 Kaushal Keshore Agarwal IYA/2019/KUMBH-00113
109 Mohan Kumar H. Chauhan IYA/2019/KUMBH-00114
110 Ramgnath Shukla IYA/2019/KUMBH-00115
111 Vikas Kumar IYA/2019/KUMBH-00116
112 Surender Kumar Parik IYA/2019/KUMBH-00117
113 Rita Agrawal IYA/2019/KUMBH-00118
114 Anil Kumar Raghav IYA/2019/KUMBH-00119
115 Usha Singh IYA/2019/KUMBH-00120
116 Anand Kakkar IYA/2019/KUMBH-00121
117 Sagar Wamdeo Goware IYA/2019/G073
118 Harish Madhayastha IYA/2019/G074
119 Nitin Bansal IYA/2019/G075
120 Trupti Dhanani IYA/2019/G076
121 Afroz Ahmad IYA/2019/G077
122 Meenakshi S IYA/2019/G078
123 Dr Nishikant Verma IYA/2019/G079
124 Dr. Jagatabandhu Mohapatra IYA/2019/G080
125 Sundar Nayak IYA/2019/G081
126 Santosh Kumar IYA/2019/G082
127 Sharanya N IYA/2019/G083
128 Bibhu Prasad Panda IYA/2019/G084
129 Medha Acharya IYA/2019/G085
130 Dr.(Mb) Rafat Parkar IYA/2019/G086
131 Dr. Munawwar Parkar IYA/2019/G087
132 Pradhyumn Singh IYA/2019/G088
133 Dr. Godbole Milind Mdhan IYA/2019/G089
134 Abhinav Acharya IYA/2019/G090
135 Dr Sivashanmugam IYA/2019/G091
136 Gaurav Tamrakar IYA/2019/G092
137 Mani Kumari R IYA/2019/G093
138 Poonam Pitty Patodia IYA/2019/G094
139 Deepthi T V N IYA/2019/G095
139 Deepthi T V N IYA/2019/G095
140 Asok Kumar M IYA/2019/G096
141 Aro. Yashodhan Sathe IYA/2019/G097
142 Koyi Ravindra Prasad IYA/2019/G098
143 Manoj Kumar IYA/2019/G099
144 Puneet Dahiya IYA/2019/G100
145 Nagen Upadhyaya IYA/2019/G101
146 Ganesh Shrirang Nale IYA/2019/G102
147 Jatin IYA/2019/G103
148 Jonnavarapu Raj Kumar IYA/2019/G104
149 Kiran A IYA/2019/G105
150 Biswajit Mandal IYA/2019/G106
151 Sanjay Tarafdar IYA/2019/G107
152 Bijendra Singh IYA/2019/G108
153 Sanjay Kumar Singh IYA/2019/G109
154 Sanjay Kumar IYA/2019/G110
155 Ajit Bhatta IYA/2019/G111
156 Rahul Bhardwaj IYA/2019/G112
157 Dr. Sadhna Gupta IYA/2019/G113
158 Kapil Bajaj IYA/2019/G114
159 Rajat Kumar Singh IYA/2019/G115
160 Mr. Amalendu Dey IYA/2019/G116
161 Dr. Jaimuni K IYA/2019/G117
162 Rohtash Kumar IYA/2019/G118
163 Sapna IYA/2019/G119
164 Dr. Bindayswaroop Yadav IYA/2019/G120
165 Umeshe IYA/2019/G121
166 Rahul Kumar IYA/2019/G122
167 Ashutosh Kumar IYA/2019/G123
168 Shailly IYA/2019/G124
169 Ananya Jauhari IYA/2019/G125
170 Ras Ranjan Mandal IYA/2019/G125
171 Mandeep Singh IYA/2019/G127
172 Deep Baranwal IYA/2019/G128
173 Dr. Rajesh Shukla IYA/2019/G129
174 Vijay Kumar Dhyani IYA/2019/G130
175 Sudhakar Pandey IYA/2019/G131
176 Surbhi Negi IYA/2019/G132
177 Atul Yadav IYA/2019/G133
178 Babu Ram IYA/2019/G134
179 Ragesh Kumar Kangaparambil Gopalan IYA/2019/G135
180 Ashwini Kumar IYA/2019/G136
181 Sujit Kumar Singh IYA/2019/G137
182 Sonpal Singh IYA/2019/G138
183 Mohan Lal Bansal IYA/2019/G139
184 Vikas Kumar IYA/2019/G140
185 Shreya Jindal IYA/2019/G141
186 Pritam Kumar Sinha IYA/2019/G142
187 Abhishek Mishra IYA/2019/G143
188 Boonate Kalpana IYA/2019/G144
189 Rakesh Mohan IYA/2019/G145
190 Girish Tere IYA/2019/G146
191 Harikumar R IYA/2019/G147
192 Santosh Kumar Mishra IYA/2019/G148
193 Ankit Dangi IYA/2019/G149
194 Chandan Kumar Mohanty IYA/2019/G150
195 Rahul Singhania IYA/2019/G151
196 Dharmendra K Jha IYA/2019/G152
197 Radheshyam Sahani IYA/2019/G153
198 Abhishek Vishwakarma IYA/2019/G154
199 Smt Seema Kumari IYA/2019/G155
200 Dheeraj Mahadik IYA/2019/G156
201 Dinesh Ghai IYA/2019/G157
202 Geeta Anand IYA/2019/G158
203 Indu Kumari IYA/2019/G159
204 Preet Ahuja IYA/2019/G160
205 Samir Saha IYA/2019/G161
206 Swami Hemantanand Saraswati IYA/2019/G162
207 Vageeshwara B K IYA/2019/G163
208 Abhishek Jadon IYA/2019/G164
209 Babu Kannan M IYA/2019/G165
210 Dr.Raghuram Noolikar IYA/2019/G166
211 Chintan Trivedi IYA/2019/G167
212 Tukaram Savadekar IYA/2019/G168
213 A.V. Chittaranjan Das IYA/2019/G169
214 Ravi Saini Dilwariya IYA/2019/G170
215 Raj Singh Bhati IYA/2019/G171
216 Akhil Murali IYA/2019/G172
217 Neha Bhati IYA/2019/G173
218 Sanjeev Kumar Pandey IYA/2019/G174
219 Nitish Kumar Mishra IYA/2019/G175
220 Dr. Shishir Kant Shukla IYA/2019/G176
221 Karthika C M IYA/2019/G177
222 Prashant Anand Tripathi IYA/2019/G178
223 Sarangadharan TP IYA/2019/G179
224 Lija Azeem IYA/2019/G180
225 Azeem RS IYA/2019/G181
226 Sasikumar.K IYA/2019/G182
227 Sandeepkumar V IYA/2019/G183
228 Mahesh V IYA/2019/G184
229 Geeta Agarwal IYA/2019/G185

Members Registered in 2018

Sr.No. Name UNIQUE ID
1 Gaurav Jaglan IYA/2018/G001
2 Surender Rawat IYA/2018/G002
3 Devender Sing Raja IYA/2018/G003
4 Dr. D.P Singh IYA/2018/G004
5 H.R YATESH IYA/2018/G005
6 SURESH AGARWAL IYA/2018/G006
7 Mr.R.P JAIN IYA/2018/G007
8 GYANESH M TRIPATHI IYA/2018/G008
9 RAJESH S SHETTY IYA/2018/G009
10 Dr. PS Sreevidya IYA/2018/G010
11 KumarRaja Nallagonda IYA/2018/G011
12 Premkumar Muddi IYA/2018/G012
13 Sanjeev Kumar Verma IYA/2018/G013
14 Nozer Mirza IYA/2018/G014
15 Krishnaa Rao.MV IYA/2018/G015
16 DEEP CHAND PANWAR IYA/2018/G016
17 Vishal Sharma IYA/2018/G017
18 YOGENDER KUMAR IYA/2018/G018
19 Sanjay Nijai IYA/2018/G019
20 DR mahesh chandra arya IYA/2018/G020
21 Nishank Raikwar IYA/2018/G021
22 Naveen Shukla IYA/2018/G022
23 Dr Naeem Ahmad IYA/2018/G023
24 RUCHI JAIN IYA/2018/G024
25 MEGHNATH IYA/2018/G025
26 manish kumar bhartia IYA/2018/G026
27 DR GANESH R ROTE IYA/2018/G027
28 NAGABHUSHANARAO. B V IYA/2018/G028
29 Harish Gureja IYA/2018/G029
30 VIKAS KUMAR PATHAK IYA/2018/G030
31 Parin Shah IYA/2018/G031
32 Rananjay Pratap Goswami IYA/2018/G032
33 SADGURU YOGASRAMAM IYA/2018/G033
34 S. Selva Sundari IYA/2018/G034
35 Sudhakar Barik IYA/2018/G035
36 Saurabh Tulsyan IYA/2018/G036
37 Chaittannya Akhuli IYA/2018/G037
38 Sweety Singh IYA/2018/G038
39 ANKIT MECHU IYA/2018/G039
40 Harsha patel IYA/2018/G040
41 DHANANJAY KUMAR IYA/2018/G041
42 UPENDARA RAM IYA/2018/G042
43 AJIT PRASAD SINHA IYA/2018/G043
44 MANOJ PRASAD IYA/2018/G044
45 VAIDIC YOG SANSTHAN IYA/2018/G045
46 DR. RAM AVTAR IYA/2018/G046
47 DR. RAJNEESH GAUTAM IYA/2018/G047
48 KumarRaja Nallagonda IYA/2018/G048
49 Niranjan Singh IYA/2018/G049
50 Rajkishor IYA/2018/G050
51 Lt Col Rajendra CV IYA/2018/G051
52 hellomyyoga IYA/2018/G052
53 SANDIPKUMAR CHAUDHARI IYA/2018/G053
54 KAWAR PAL IYA/2018/G054
55 Akshaya Kumar Panda IYA/2018/G055
56 KRISHNA AVTAR IYA/2018/G056
57 Malathy S IYA/2018/G057
58 Ram Kumar Mishra IYA/2018/G058
59 Kaniphnath laxman pandhare IYA/2018/G059
60 Rudradeb Banerjee IYA/2018/G060
61 Jaykaran IYA/2018/G061
62 Chhape Ram IYA/2018/G062
63 Sandeep Goya IYA/2018/G063
64 S.keerthivasan IYA/2018/G064
65 Arpit Dhawan IYA/2018/G065

Members Registered in 2017

S.No. Name and Address Email Receipt No.  / Date
1 Rajeev Kumar, Rajeev7711@yahoo.com 2601 8.3.2017
2. Rakesh Saini Rs.kota@gmail.com 2602 8.3.2017
3 Chandi Prasanna Nayak nayakchandiprasanna@gmail.com 2603 8.3.2017
4. Dr.Mahesh Chandra Arya Chandraarya782@gmail.com 2604 8.3.2017
5. Dr.Raj Kumar rajayurvaid@rediffmail.com 2605 8.3.2017
6. Dr. Harish Chander Drharishkumar1196@gmail.com 2606 8.3.2017
7. Syamlal M.S. mssyamlal@gmail.com 2607 9.3.2017
8. Narendra Kumar Narendra2473@gmail.com 2608 9.3.2017
9. Yudhisthir Sharma syudhishthir@gmail.com 2609 9.3.2017
10. Mukesh Gaur Mukeshgaur19@gmail.com 2010 9.3.2017
11. Ramjith M.v. Mrranji@gmail.com 2611 9.3.2017
12 Arun Kumar Arunsandhu007@gmail.com 1612 9.3.2017
13. Vinod Laxmanrao Agalekar Vinodagalekar72@gmail.com 2613 9.3.2017
14. Subhash Yadaorao Wasekar 2614 9.3.2017
15. Mrs.Sheela Digambar Dabhire 2615 9.3.2017
16. Virendra Richhariya, daddadiamond@yahoo.com 2616 9.3.2017
17. Jeewan Krishan Bhat Jeewamk.bhat@gmail.com 2617 9.3.2017
18. Roopchand Kala 2618 9.3.2017
19. Monika Monika.sudershan@gmail.com 2619 9.3.2017
20. Narendra Singh Badwal, Nsbadwal1@gmail.com 2620 9.3.2017
21. Harish Rawat clinicalharish@gmail.com 2621 9.3.2017
22. Yogesh Krupanath Chaudhari Yoginath79@gmail.com 2622 9.3.2017
23. Tamradhwaj Yeshwant Borkar, 2623 9.3.2017
24. Dr. Ashok Kumar, Aarsh.manu@gmail.com 2624 9.3.2017
25. Acharya Bipin Joshi Matavaishnodevi108@gmail.com 2625 10.3.2017
26. Subodh Singh subodhnasdaq@gmail.com 2626 10.3.2017
27. Gaurav Bhuradia Gaurav-bhuradia@yahoo.co.in 2627 10.3.2017
28. Santosh Kumar, 2628 10.3.2017
29. Manish Nayyar Manishnayyar74@gmail.com 2629 10.3.2017
30. Manoj Kumar Manojkarate0651@gmail.com 2630 10.3.2017
31. Sarvesh Kumar Upadhyay Ivpssarvesh.logo@gmail.com 2631 10.3.2017
32. Dr. Monika Bharnagar, Monikabhatnagar76@gmail.com 2632 10.3.2017
33. Virendra Varshney Virendravarshney07@gmail.com 2633 10.3.2017
34. Vivek Kumar Vivek.kumar28@gmail.com 2634 10.3.2017 (2017-18)
35. Vivek Kumar Vivek.kumar28@gmail.com 2635 10.3.2017 ( 2018-19)
36. Mrs. Taruna Chauhan Myboutique.tanu@gmail.com 2636 10.3.2017
37. Subhash Chander Chauhan 2637 10.3.2017
38. D.R. Chanda 3638 10.3.2017
39 Dr. Bhagwan Das 2639 10.3.2017
40. Dr. Rakesh Kumar 2640 10.3.2017
41. Baljeet Kumar Arya drbaljeetarya@gmail.com 2641 10.3.2017
42. Praveen Kumar pkvastu@gmail.com 2642 10.3.2017
43. Dr. A.V.Satyanarayana, dancetherapyindia@gmail.com 2643 10.3.2017
44. Anita Satish Patil, Dr.anita.patil0108@gmail.com 2644 10.3.2017
45. P.K. Bhandari, Bhandaripuru2@gmail.com 2645 17.3.2017
46. Yogeshwari Sharma info@yogahealthcarecentre.com 2646 20.3.2017
47. Roshan Kumar Pathak, Roshan.pathak1995@gmail.com 2647 29.3.2017

Members Registered in 2016

S.No.  Name: Email: Join Date
1 Abhilasha S Lagwankar info@theyogainstitute.org IYA/16/G1
2 Agrima Tripathi agrima0504@gmail.com IYA/16/G2
3 Aiyshwarya Kamlesh Avasare kavisha.avasare@gmail.com IYA/16/G3
4 Akansha Shah akansha.ramotra@gmail.com IYA/16/G4
5 Ameeta Shreshtha amee_shreshtha@hotmail.com IYA/16/G5
6 Anita K Kamble 8692anita@gmail.com IYA/16/G6
7 Anjali Balasubramnian aiyaranjali@gmail.com IYA/16/G7
8 Anuradha Anant Timkur tumkuranuradha7@gmail.com IYA/16/G8
9 Aparna Gnesh apps.aparnag@gmail.com IYA/16/G9
10 Aparna M Mistry mistryaparna1@gmail.com IYA/16/G10
11 Apurva yogapurva@gmail.com IYA/16/G11
12 Aradhana M Vaishnav aradhanarti@gmail.com IYA/16/G12
13 Archana S Tandel archies314@gmail.com IYA/16/G13
14 Arni Shrikant Sapkal arnisapkal@gmail.com IYA/16/G14
15 Aruna Dinesh Bhatt arunadbhatt@gmail.com IYA/16/G15
16 Aruna Nathuramka aruna310@gmail.com IYA/16/G16
17 Arvind Phoolchand Kanojia arvindkanojia33@gmail.com IYA/16/G17
18 Ashlesha Sushant Torskar ashlesha.toraskar@yahoo.co.in IYA/16/G18
19 Ashok Gianchandani info@theyogainstitute.org IYA/16/G19
20 Ayesha Sandhu ayeshabs08@gmail.com IYA/16/G20
21 Bhamini S. Parikh bhamini2.9@gmail.com IYA/16/G21
22 Bharati D Khatri khatribharati@yahoo.com IYA/16/G22
23 Bhavika V Panchal bhavika.vpanchal@gmail.com IYA/16/G23
24 Bhawna Modi bhavnamodi.legal@gmail.com IYA/16/G24
25 Cornelia Pauer co.pauer@gmail.com IYA/16/G25
26 Daisy D’souza daisydsouza06@gmail.com IYA/16/G26
27 Daphyne Gracias dgracias1995@gmail.com IYA/16/G27
28 Darshana Shah hidarshu16@yahoo.com IYA/16/G28
29 David Soares davidmsoares@yahoo.co.in IYA/16/G29
30 Deena Bharat Gala deena_gala@yahoo.com IYA/16/G30
31 Deena P Thakkar deenapt@gmail.com IYA/16/G31
32 Deepak B Pandey pandeyjideepak@gmail.com IYA/16/G32
33 Deepali Saxena saxenadeepali2001@yahoo.co.in IYA/16/G33
34 Deepti Anjan Vakil deeptivakil@gmail.com IYA/16/G34
35 Deepti Balkrishna Santil Deeptisanil12@gmail.com IYA/16/G35
36 Deepti Patil info@theyogainstitute.org IYA/16/G36
37 Devang M Shah sweta_shah788@yahoo.com IYA/16/G37
38 Devendra C Mehta welcomedevendra@gmail.com IYA/16/G38
39 Dharmesh A Sukhadia dharmeshsukhadia73@gmail.com IYA/16/G39
40 Dipali N. Parekh deepparekh@rediffmail.com IYA/16/G40
41 Disha Deshpande disha.a.deshpande@gmail.com IYA/16/G41
42 Divya Ramnani divyaramnani4@gmail.com IYA/16/G42
43 Dolly M. Bahal dollymbahal@gmail.com IYA/16/G43
44 Dr Bhairavi drbhairavi@gmail.com IYA/16/G44
45 Dr Haetal Dedhia dr.haetalgada@gmail.com IYA/16/G45
46 Dr Pooja Prasad Kadam drpoojakadam@gmail.com IYA/16/G46
47 Dr Prity Dal pritymaniar@yahoo.com IYA/16/G47
48 Dr Seema Joshi seemj69@gmail.com IYA/16/G48
49 Dr Shadmin N Shaikh drshaikh8923@yahoo.co.in IYA/16/G49
50 Ekta Virendra Pratap Singh ektas7755@gmail.com IYA/16/G50
51 Fatema Murtuza Kachwala mufarrh@yahoo.in IYA/16/G51
52 Gaayathri Pillai gaayathri25@gmail.com IYA/16/G52
53 Garima Gupta garimakhandelwal1273@gmail.com IYA/16/G53
54 Geeta Parikh info@theyogainstitute.org IYA/16/G54
55 Geeta Shrikant Kudalkar geeta.kudalkar@rediffmail.com IYA/16/G55
56 Geetu Navin Kalani geetukalani@gmail.com IYA/16/G56
57 Gopalkrishna Bhat sheelabhat@yahoo.com IYA/16/G57
58 Grisha Liliput grisha-lilput@yahoo.co.in IYA/16/G58
59 Hartaj Sahdra hartajsahdra@gmail.com IYA/16/G59
60 Heena Khemchand Panchal sweetheena.7@gmail.com IYA/16/G60
61 Heena Mehta heena0402@rediffmail.com IYA/16/G61
62 Hemali Puri hemalipuri72@gmail.com IYA/16/G62
63 Hemangini Nimesh Mehta info@theyogainstitute.org IYA/16/G63
64 Iftkhar Ahmed iftkhar61@gmail.com IYA/16/G64
65 Ila Kirankumar Chokidar chokidarila@gmail.com IYA/16/G65
66 Indu Arvind Singh ashwinsingh1116@gmail.com IYA/16/G66
67 Ishwari Sanjay Shinde ishu2512@hotmail.com IYA/16/G67
68 Jaisri S Kamath jaisri.kamath@yahoo.com IYA/16/G68
69 Jalendu Arvind Buch jalendu@gmail.com IYA/16/G69
70 Jasmine Cavas Dumasia jasmine.dumasia66@gmail.com IYA/16/G70
71 Jaya Jaiprakash Vishwakarma brijbala.vishwakarma@gmail.com IYA/16/G71
72 Jayanthi B Kumar jayantibkumar@gmail.com IYA/16/G72
73 Jayashree Vijay Bidgar bidgar.jay@gmail.com IYA/16/G73
74 Jigna Jani jignajani2010@gmail.com IYA/16/G74
75 Jignesh Mahesh Panchal jpanchal85@gmail.com IYA/16/G75
76 Jita Chetan Sheth jitasheth21@gmail.com IYA/16/G76
77 Jyoti Puri jyotipuri845@gmail.com IYA/16/G77
78 Kabita Behera kabita17behera@gmail.com IYA/16/G78
79 Kalpita J Solanki solankikalpita@gmail.com IYA/16/G79
80 Kanchan Pinal Bhatia kanchanbhatia7@gmail.com IYA/16/G80
81 Kanika Middha kanica.middha@gmail.com IYA/16/G81
82 Kartari Gopi Manohar info@theyogainstitute.org IYA/16/G82
83 Katie Valerina Aiman kvea11@gmail.com IYA/16/G83
84 Kavita Atul Karnik karnikkavita25@gmail.com IYA/16/G84
85 Kavita Mundra mundrakavita@gmail.com IYA/16/G85
86 Kavita Niwas Karade info@theyogainstitute.org IYA/16/G86
87 Khushboo Mistry Lahiri khushboomistry@gmail.com IYA/16/G87
88 Khushbu Rajesh Rathod info@theyogainstitute.org IYA/16/G88
89 Kiran B Joshi kiranjb303@gmail.com IYA/16/G89
90 Kiran K Kanojiya kirankanojiya29@gmail.com IYA/16/G90
91 Kirti Subodh Degloorkar kirtisubodh@gmail.com IYA/16/G91
92 Komal Magnani komalmagnani87@gmail.com IYA/16/G92
93 Komal Wanvani komal.wanvani@gmail.com IYA/16/G93
94 Kusum Suresh Kayal kusum_kayal@yahoo.com IYA/16/G94
95 Laxmi H Chauhan laxmeeharrjeshchauhan@yahoo.com IYA/16/G95
96 Laxmi Shetty laxmichandrahas@gmail.com IYA/16/G96
97 Leena Sampat leenasampat66@gmail.com IYA/16/G97
98 Li Wang lion_wang@hotmail.com IYA/16/G98
99 Madhu Gupta adv.madhugupta@gmail.com IYA/16/G99
100 Mahesh N N Sawant maheshnnsawant@gmail.com IYA/16/G100
101 Mala Pulickel mala.pulickel@gmail.com IYA/16/G101
102 Malini Sivanaand Patel malinipatel99@yahoo.co.in IYA/16/G102
103 Mamta D Parikh mamtadparikh@gmail.com IYA/16/G103
104 Mamta V Sonaviya mamtasonaviya@gmail.com IYA/16/G104
105 Manasi Rohit Japatiwale manasi_japtiwale@rediffmail.com IYA/16/G105
106 Manjeet Kaur Sachdev sachdevmanjeet@yahoo.com IYA/16/G106
107 Manju Garg manjuranugarg@gmail.com IYA/16/G107
108 Manju Mukesh Khatri manjumkhatri1@gmail.com IYA/16/G108
109 Manu Singh info@theyogainstitute.org IYA/16/G109
110 Meena Prakash Magdani mmagdani@gmail.com IYA/16/G110
111 Meetali Meshram meetali.meshram@gmail.com IYA/16/G111
112 Megha Harish Dhankani meghadhankani27@gmail.com IYA/16/G112
113 Michael Louis Dotolo midotolo@gmail.com IYA/16/G113
114 Mita Mehta mita_mehta@gmail.com IYA/16/G114
115 Mukta Dhariwal muktadhariwal@gmail.com IYA/16/G115
116 Mumtaz Syed mischkyoga@gmail.com IYA/16/G116
117 Naoko Koike naoko@ma-po.com IYA/16/G117
118 Naseem M Suterwala 1567@hotmail.com IYA/16/G118
119 Neelam A Shah neelam26_a@hotmail.com IYA/16/G119
120 Neelam Bharat Patil neelambpatil26@gmail.com IYA/16/G120
121 Neelam Vaswani vaswanineelam@gmail.com IYA/16/G121
122 Neena Jagbhushan Dixit neenadixit@hotmail.com IYA/16/G122
123 Neena Singh neenasingh63@gmail.com IYA/16/G123
124 Neeta V Jogdand neetajogdandg@gmail.com IYA/16/G124
125 Neha Jain nehajain0911@gmail.com IYA/16/G125
126 Neha Jethwani nehayoga5@gmail.com IYA/16/G126
127 Neha Joshi Bankim bankimmjoshii@yahoo.com IYA/16/G127
128 Nisha Sharma info@theyogainstitute.org IYA/16/G128
129 Nisha Tiwari nishatiwari75@gmail.com IYA/16/G129
130 Nita S Joshi nitasjoshi09@gmail.com IYA/16/G130
131 Omprakash Tiwari yogprakash1909@yahoo.co.in IYA/16/G131
132 Palak Tholiya palaksethi.01@gmail.com IYA/16/G132
133 Pallavi K. Kuril pallavikuril@gmail.com IYA/16/G133
134 Pallavi Tushar Mehta mehtapallavi1@gmail.com IYA/16/G134
135 Pooja Baliga poojabaliga11@gmail.com IYA/16/G135
136 Pooja Panday poojapanday@gmail.com IYA/16/G136
137 Poonam Bhati poonam200885@gmail.com IYA/16/G137
138 Prabhakar Lawod Parab sysparab@vsnl.com IYA/16/G138
139 Prachi Ashok Patel prachiepatel@gmail.com IYA/16/G139
140 Pradeep M Rathore pradeep.rathore03@gmail.com IYA/16/G140
141 Pradnya Moghe pradnya_moghe@yahoo.com IYA/16/G141
142 Pragna Rajesh Machhar info@theyogainstitute.org IYA/16/G142
143 Preet Singh s_preet@hotmail.com IYA/16/G143
144 Preety Thockchon preetythockchom@gmail.com IYA/16/G144
145 Prerna Vijay Wanvari prernaw9@gmail.com IYA/16/G145
146 Priya Dattaram Dhumak priyadhumak005@gmail.com IYA/16/G146
147 Priyanka Nirakar Patra priyankapatra1402@gmail.com IYA/16/G147
148 Priyanka Sharma prks17@gmail.com IYA/16/G148
149 Purnima Tarun Kumar purnima_jathan@yahoo.com IYA/16/G149
150 Purvi J Shah purvishah303@yahoo.co.in IYA/16/G150
151 Rahul V Karia info@theyogainstitute.org IYA/16/G151
152 Rajani Goyal goyalrrajani@gmail.com IYA/16/G152
153 Rajeshree Manoj Talsania talsania.rajeshree@ymail.com IYA/16/G153
154 Rajkumar Vishnu Pagare info@theyogainstitute.org IYA/16/G154
155 Rama Murali Krishnan rama.tutor@gmail.com IYA/16/G155
156 Rama S Jakhi rama.jakhi@gmail.com IYA/16/G156
157 Ranjana Kiran Chaudhari cranjanakiran@yahoo.co.in IYA/16/G157
158 Ranjana Kumari kranjana.shanker@gmail.com IYA/16/G158
159 Ranjita Mishra ranjita_n_mishra@yahoo.co.in IYA/16/G159
160 Ratish R Rao ratishrao74@gmail.com IYA/16/G160
161 Reji Vikas rejip29@yahoo.com IYA/16/G161
162 Renu Anil Dhuria renu.anils812@gmail.com IYA/16/G162
163 Reshma Dhirajlal Shah reshma1055@yahoo.com IYA/16/G163
164 Ronak Mahendra Bhavsar ronak_bhavsar495@rediffmail.com IYA/16/G164
165 Roshani Chirag Daru roshanidaru@gmail.com IYA/16/G165
166 Rupal Mitesh Dharia info@theyogainstitute.org IYA/16/G166
167 Sable Nilesh Maruti nil.razor@gmail.com IYA/16/G167
168 Sadhna Jain sadhnajain1961@gmail.com IYA/16/G168
169 Sakina Sarthal Wala sarthalwala53@gmail.com IYA/16/G169
170 Samta S Shah samtashah1712@gmail.com IYA/16/G170
171 Sanchita Roy sanchita.roy75@gmail.com IYA/16/G171
172 Sandeep Tripathi info@theyogainstitute.org IYA/16/G172
173 Sangeeta Rai chitunitu@rediffmail.com IYA/16/G173
174 Sapna Bijesh Shah brishenchem@gmail.com IYA/16/G174
175 Sapna M Makhija info@theyogainstitute.org IYA/16/G175
176 Sapna Nihlani sapnanihalani@gmail.com IYA/16/G176
177 Saroj Vinay Kodia sarojkodia@yahoo.com IYA/16/G177
178 Seema Kumar seemakumar51@gmail.com IYA/16/G178
179 Shailaja Pai tamassattva@yahoo.co.in IYA/16/G179
180 Shalini R Narang shalininarang4947@gmail.com IYA/16/G180
181 Shalini Thapar shalinithapar@rediffmail.com IYA/16/G181
182 Sheela Karthic Bhardwaj sheelakarthic@gmail.com IYA/16/G182
183 Sheetal Kapoor sheetalkap@gmail.com IYA/16/G183
184 Sheetal Tewari somyani@gmail.com IYA/16/G184
185 Shikha Andhare shikha.andhare@gmail.com IYA/16/G185
186 Shilpa J Mehta info@theyogainstitute.org IYA/16/G186
187 Shilpa Pandey shilpapandey988@gmail.com IYA/16/G187
188 Shinder Pal Kaur info@theyogainstitute.org IYA/16/G188
189 Shishu Pal Bishnoi spbishnoi7@gmail.com IYA/16/G189
190 Shqipe Shala shkaba@hotmail.co.uk IYA/16/G190
191 Shrikant S Bhosale shrikant.bhosale9@yahoo.com IYA/16/G191
192 Shristy Poddar shrishtypoddar91@gmail.com IYA/16/G192
193 Shubhalaxmi Pratap Shetty info@theyogainstitute.org IYA/16/G193
194 Shweta Ashok Thorat shwetathorat51@gmail.com IYA/16/G194
195 Shweta Bhatia shwetabhatia10@gmail.com IYA/16/G195
196 Sindhuja Shah sindhuja.shah@gmail.com IYA/16/G196
197 Smita Juthani svjuthani@yahoo.co.in IYA/16/G197
198 Sneh Lata sneh_ma77@yahoo.co.in IYA/16/G198
199 Snehal V Llane sneh_ocean@rediffmail.com IYA/16/G199
200 Sreesha Anil jasmine_kr@yahoo.com IYA/16/G200
201 Sucheta Vivek Khera khersucheta@gmail.com IYA/16/G201
202 Sudha Nahar info@theyogainstitute.org IYA/16/G202
203 Suhas S Poddar poddarsuhas@rediffmail.com IYA/16/G203
204 Suma Nair sumanair2065@gmail.com IYA/16/G204
205 Supreet Kaur rainasupreet@gmail.com IYA/16/G205
206 Surekha Jaju jajuss08@gmail.com IYA/16/G206
207 Swati Bhatt swaatu@gmail.com IYA/16/G207
208 Tabassum Reshamwala tabu_63@hotmail.com IYA/16/G208
209 Tejal P Shah jupee1305@yahoo.com IYA/16/G209
210 Tejal Pathan tejt82@yahoo.com IYA/16/G210
211 Uday Rajaram Shirke udayshirke@hotmail.com IYA/16/G211
212 Uma Tewari umatewari68@gmail.com IYA/16/G212
213 Umashankar Mishra usmishra364@gmail.com IYA/16/G213
214 Vaibhav Bhailal Vora voravaibhav7589@yahoo.co.in IYA/16/G214
215 Vandana Arvind Chauhan vachauhan87@gmail.com IYA/16/G215
216 Vandana Kumari vandana.associate@gmail.com IYA/16/G216
217 Varsha H. Mehta mehtavarsha183@gmail.com IYA/16/G217
218 Varsha Hemant Desai info@theyogainstitute.org IYA/16/G218
219 Varsha Vipul Gala galavarsha@gmail.com IYA/16/G219
220 Chandrashekhar Deshpande cydmumbai@yahoo.com IYA/16/G220
221 Patappa Chinnamuniyappa patappac@gmail.com IYA/16/G221
222 K.C. Jose drjosekc@yogatriggs.com IYA/16/G222
223 Bhairavi C Bhagat bhairavibhagat@yahoo.co.in IYA/16/G223
224 Prakash P Tipre IYA/16/G224
225 Urmil Sharma urmilas27@yahoo.com IYA/16/G225
226 Shambhu Dayal Sharma sdayalsharma@yahoo.com IYA/16/G226
227 Dr. Naveen Raina naveen_raina@yahoo.com IYA/16/G227
228 Dr Anjali Deshpande dranjali145@gmail.com IYA/16/G228
229 Swami Devrath Saraswati IYA/16/G229
230 Zubin Lakdawalla zubinlakdawalla@gmail.com IYA/16/G230
231 Jasmin Panchasuna IYA/16/G231
232 Dr Kiran Premchund Jain kpjaain1251@gmail.com IYA/16/G232
233 Yoga  Vidnyan Prabodhinee ptjain@hotmail.com IYA/16/G233
234 Yogacharya Jayantibhai Patel yogiji_60@yahoo.com IYA/16/G234
235 Dr P R Rajput prsrajput@rediffmail.com IYA/16/G235
236 Dr C. D. Subrahmanyam curecentre@gmail.com IYA/16/G236
237 Yogacharya Dr Hansraj Yadav bhavansyoga@gmail.com IYA/16/G237
238 Radha Gusain gusainradha@gmail.com IYA/16/G238
239 Jaya Kumar jayakumarshetty17@gmail.com IYA/16/G239
240 Shanta Kirti Merchant IYA/16/G240
241 Siram B Shah sitaram.shah@sipra.in IYA/16/G241
242 Ulhas Vasant Joshi vihasj@yahoo.com IYA/16/G242
243 Sudha manu Sisodia sud0608@gmail.com IYA/16/G243
244 Kaushal M Sompura ksompura@gmail.com IYA/16/G244
245 Naina Darayanani nainard@gmail.com IYA/16/G245
246 Sunil Kumar sunilkumar500@yahoo.com IYA/16/G246
247 Khadija H Patanwala hannan5252@yahoo.co.in IYA/16/G247
248 Shachi Mansingh shachi.mansingh@gmail.com IYA/16/G248
249 Sunita Kalyan Singh Adhikari sunita10adhikari@gmail.com IYA/16/G249
250 Sonal Jay Rajput sonyjrajput@gmail.com IYA/16/G250
251 Alka K Meghani akmeghani@gmail.com IYA/16/G251
252 Yogacharya Dr Hansraj Yadav vishwayogayana@gmail.com IYA/16/G252
253 Bharat Chawda bharatchawdaom@gmail.com IYA/16/G253
254 Ram Milan Yadav IYA/16/G254
255 Ami Mittal Kothari amimkothari@gmail.com IYA/16/G255
256 Naresh D Shriwardhankar naresh.d.shri@gmail.com IYA/16/G256

Members Registered in 2015

S.No. Name: Email: Join Date
1 Pramod Mukund Niphadkar yogapramod@gmail.com IYA/2015/G1
2 P Vishawas Vasant Mandlik mandlikguruji@gmail.com IYA/2015/G2
3 Sanjay Sharma sanjayhenrysharma@gmail.com IYA/2015/G3
4 Babu Ram acibaburam@gmail.com IYA/2015/G4
5 Sudha Bedi bedisuds@gmail.com IYA/2015/G5
6 Noratan Mal Parakh parakhnoratan@gmail.com IYA/2015/G6
7 Prem Prakash Sharma ppsharma97@ymail.com IYA/2015/G7
8 Dharit V Joshi dharitjoshi@gmail.com IYA/2015/G8
9 Dr Mahesh Chandra Arya chandraarya782@gmail.com IYA/2015/G9
10 Aradhana Jain jain.aradhana1@gmail.com IYA/2015/G10
11 Samunder Singh IYA/2015/G11
12 Vishad Bagwaiya vishadrcoking@gmail.com IYA/2015/G12
13 Dharmendra Kumar Singh d.yadav.ii@gmail.com IYA/2015/G13
14 Dr Dinanath Rai durai03@gmail.com IYA/2015/G14
15 J Logesh yogalogeshj@gmail.com IYA/2015/G15
16 Sunil Kumar sunilkumarluniwali1977@gmail.com IYA/2015/G16
17 Pawan Kumar pawandivine12@gmail.com IYA/2015/G17
18 Ganesh Prasad semwal.yoga@gmail.com IYA/2015/G18
19 Anand Solanki anandsolanki10397@gmail.com IYA/2015/G19
20 Geetanjali Pawde geetu1872@gmail.com IYA/2015/G20
21 Lal Singh lalsinghf310@gmail.com IYA/2015/G21
22 Neeraj Gupta neerajgupta.aol@gmail.com IYA/2015/G22
23 Harish Chandra IYA/2015/G23
24 Raj Kumar Karki raj_karki100@yahoo.com IYA/2015/G24
25 Rajen Boro rajenboro54@gmail.com IYA/2015/G25
26 Kushal Roy Joy kushaljoybd@gmail.com IYA/2015/G26
27 Dharma Dev Sharma IYA/2015/G27
28 Sita Ram srmyogas@gmail.com IYA/2015/G28
29 Ishwar Chandra icaf3d@gmail.com IYA/2015/G29
30 Hem Chandra Kandpal yeshemanth@gmail.com IYA/2015/G30
31 L Ibopishak Singh IYA/2015/G31
32 Indal Prasad indalprasad101289@gmail.com IYA/2015/G32
33 Laishram Bheigyajit Singh IYA/2015/G33
34 Anita Tripathi anurk_35@yahoo.com IYA/2015/G34
35 Subodh Simkhada dr_subodh3@yahoo.com IYA/2015/G35
36 Shilu Kumari manoranja_yoga@yahoo.co.in IYA/2015/G36
37 Manoranjan Kumar Singh manoranjan_yoga@yahoo.co.in IYA/2015/G37
38 Annu Gupta anuyog786@gmail.com IYA/2015/G38
39 Surendra Raj Acharya suresh.haridwar15@gmail.com IYA/2015/G39
40 Suman Gandhiyan suman.gandhiyan15@gmail.com IYA/2015/G40
41 Kumari Sarita Rani IYA/2015/G41
42 Vijay Tiwari vktrt@yahoo.com IYA/2015/G42
43 Dr Amrit Lal Gurvendra dramrit.dsvv@gmail.com IYA/2015/G43
44 S Rajanani oshoram1@gmail.com IYA/2015/G44
45 Chandni Kumari shubhamkr916@gmail.com IYA/2015/G45
46 Prof. Dr. Ram Gopal drramgopalresearch@gmail.com IYA/2015/G46
47 Kumari Priyanka Chourasia priynk.com@gmail.com IYA/2015/G47
48 Pankaj Jain pankajj509@gmail.com IYA/2015/G48
49 Shraddha Solanki namdeo.shraddha@gmail.com IYA/2015/G49
50 Akant Prajapati mantu726@gmail.com IYA/2015/G50
51 Kirti Maurya vaidehikirtimaurya@gmail.com IYA/2015/G51
52 Garima Jaiswal jgarima19@gmail.com IYA/2015/G52
53 Chaitali Dutta-Dey skyanamitra@gmail.com IYA/2015/G53
54 P S Selvaraju rajuselva1@gmail.com IYA/2015/G54
55 Paromita Sarkar paromitasarkaryoga@gmail.com IYA/2015/G55
56 Sandeep Kumar Chaurasia yogskc@gmail.com IYA/2015/G56
57 Dharmendra Kumar Raghuwanshi raghuwanshi__9d@yahoo.co.in IYA/2015/G57
58 Dr Ajay Pal Singh ajaypalsingh1960@gmail.com IYA/2015/G58
59 Veena Molparia veenamolparia.61@gmail.com IYA/2015/G59
60 Vijay Yadav vijay1yoga@gmail.com IYA/2015/G60
61 Dr Megha Rastogi rastogimeghadsvv@gmail.com IYA/2015/G61
62 Priyanka Rathod IYA/2015/G62
63 Anu Shree anushree_chandolia@yahoo.com IYA/2015/G63
64 Kusum Bais yoginiprabha@gmail.com IYA/2015/G64
65 Rashmi Patidar rashmipatidar455@gmail.com IYA/2015/G65
66 Ravindra Kumar Misra ravimisra2@gmail.com IYA/2015/G66
67 Sonia Kaur Sandhu skskap33@gmail.com IYA/2015/G67
68 Kaushal Kishor Tiwari IYA/2015/G68
69 Nupur Bagga nupur.bagga@yahoo.in IYA/2015/G69
70 Dr Rama Vinayak rama.namaste@gmail.com IYA/2015/G70
71 Venkataraj G yoginiyogafoundation@gmail.com IYA/2015/G71
72 Raj Kishor Chaurasia rajyogirkc8@gmail.com IYA/2015/G72
73 Manisha Vaid manishavaid28@yahoo.com IYA/2015/G73
74 Neetu rajeshsingh1@gmail.com IYA/2015/G74
75 Deepika Pasricha Rawal deepikapuneet05@gmail.com IYA/2015/G75
76 Rajender Singh rajender_chauhan@hotmail.com IYA/2015/G76
77 Sanjeev Kumar sanjeevkmr128@gmail.com IYA/2015/G77
78 Manjeet Kaur manmeetsingh@gmail.com IYA/2015/G78
79 Poonam Yadav IYA/2015/G79
80 Dhananjay Singh Parihar dsp.jay@gmail.com IYA/2015/G80
81 Aayushri Saxena IYA/2015/G81
82 Gagan Singh Thakur mantu726@gmail.com IYA/2015/G82
83 Anamika Trivedi anamiktrivedi107@gmail.com IYA/2015/G83
84 Ramlal Prajapati ramlal12@gmail.com IYA/2015/G84
85 Anita IYA/2015/G85
86 Dr Sunil Kumar drsunilkumar250879@gmail.com IYA/2015/G86
87 Ashok Bajaj bajajashok1234@gmail.com IYA/2015/G87
88 Yatesh Aggarwal yateshaggarwal@rediffmail.com IYA/2015/G88
89 Saurabh Kumar Kashyap sourabhk29july@gmail.com IYA/2015/G89
90 Brijesh Singh brijesh.dsvv@gmail.com IYA/2015/G90
91 Desh Bandhu Balwant Kumar IYA/2015/G91
92 Surabhi omammag@gmail.com IYA/2015/G92
93 Fiza Saifi fizayoga@gmail.com IYA/2015/G93
94 Yugal Kishore yugalkishoremsc@gmail.com IYA/2015/G94
95 Kiran Kumar Bhukya kirankumarnaik22@gmail.com IYA/2015/G95
96 Prabhat Kumar Jha guruji.jha1@gmail.com IYA/2015/G96
97 Punita Kumari Jha guruji.jha1@gmail.com IYA/2015/G97
98 Veena Devi guruji.jha1@gmail.com IYA/2015/G98
99 Manisha Adhikari omnamahyoga@gmail.com IYA/2015/G99
100 Ajay Raj Singh Chauhan omnamahyoga@gmail.com IYA/2015/G100
101 Bhagwatidevi Mukhedkar mukhedkarbv@gmail.com IYA/2015/G101
102 Suresh B Fatate sureshfatate@gmail.com IYA/2015/G102
103 Harish G Bhinde aarogyasiddhiyog@gmail.com IYA/2015/G103
104 Asmita Harer asmiharer@gmail.com IYA/2015/G104
105 Bharati Umakant Sapte IYA/2015/G105
106 Nabha Abhay Bothare IYA/2015/G106
107 Vishvanath Namdev Pise anahatyog@gmail.com IYA/2015/G107
108 Anita Subodh Patil anitaspatil@hotmail.com IYA/2015/G108
109 Inthoor Ramulu avthar2728@gmail.com IYA/2015/G109
110 Randive Santosh Balasaheb yogapun@gmail.com IYA/2015/G110
111 Santosh Arvind Sangave sangave.photo@rediffmail.com IYA/2015/G111
112 Nayana Anil Sangave IYA/2015/G112
113 Hrushikesh Sanjay Kedari hrushikesh.kedari@gmail.com IYA/2015/G113
114 Dr Jyotsna Gundecha jyotsna.gundecha@gmail.com IYA/2015/G114
115 Pramodini Sanjay Dudhane IYA/2015/G115
116 Kulkarni Rajni Dinesh IYA/2015/G116
117 Preeti Shridhar Chavan preetischavan5@gmail.com IYA/2015/G117
118 Dr Darshana Naresh Polani drdpolani@gmail.com IYA/2015/G118
119 Dr Smita Sanjay Patil drs_patil@rediffmail.com IYA/2015/G119
120 Chandarani Sattappa Kamble cranicricket@gmail.com IYA/2015/G120
121 Swati Shakar Amanagi IYA/2015/G121
122 Asha Umesh Patil ashajagdale21@rediffmail.com IYA/2015/G122
123 Sonavane Suhas IYA/2015/G123
124 Anita A Sadre yoganitaneuro@hotmail.com IYA/2015/G124
125 Lata Sham Dheshmukh sham.deshmukh@gmail.com IYA/2015/G125
126 Dr Vilas Todkar vvtodkar@yahoo.co.in IYA/2015/G126
127 Neha Narvankar neha.narvankar@yahoo.com IYA/2015/G127
128 Urmila Ghanekar IYA/2015/G128
129 Ramdas Baburao Thosar ramdas.thosar@gmail.com IYA/2015/G129
130 Savita R Gaval savigavali@gmail.com IYA/2015/G130
131 Shivayogi S Bhusaraddi shivayogi.bhusaraddi@gmail.com IYA/2015/G131
132 Satish R Shetty satish.shetty65@yahoo.com IYA/2015/G132
133 Dr Rachana Chandrakant Aware dr.rachanaaware@gmail.com IYA/2015/G133
134 Roopali J Waiker rwaikar17@yahoo.co.in IYA/2015/G134
135 Bhagwan Rajabhau Khedkar b.r.khedkar@gmail.com IYA/2015/G135
136 Smita Deelipkumar Khollam smitakhollam@gmail.com IYA/2015/G136
137 Sulbha Sandesh Bhandari sulbhasbhandari@gmail.com IYA/2015/G137
138 Dr Sunita Shalin Patil drsunitashalin@gmail.com IYA/2015/G138
139 Dr Vineeta S Ketkar ketkarvs@gmail.com IYA/2015/G139
140 Mundada Santoshi Satyanarayan geetaparivar@gmail.com IYA/2015/G140
141 Payal Bharatchandra Shah payalshaha.007@gmail.com IYA/2015/G141
142 Shilpa Mohan Abhyankar ashilpag@yahoo.com IYA/2015/G142
143 Kalakappa S Palled kspyoga01@gmail.com IYA/2015/G143
144 Dr Ashwini Onkar Joshi ashwiniji2509@gmail.com IYA/2015/G144
145 Maya Chandrakant Bankar IYA/2015/G145
146 Richa Y Zope richazope@yahoo.com IYA/2015/G146
147 Kadam Anita Ramchandra anitak8761@gmail.com IYA/2015/G147
148 Jalinder Jijaba Wadekar jalindarwadekar4@gmail.com IYA/2015/G148
149 Tushar Vitthal Jagdale naturecause@gmail.com IYA/2015/G149
150 Vaman Srinivas Vaidya IYA/2015/G150
151 Shama Rana shamarana_11@yahoo.com IYA/2015/G151
152 Smita Girish Harhut smitaharhutg@gmail.com IYA/2015/G152
153 Kolwalkar Padma Hemchandra hvkolwalkar@gmail.com IYA/2015/G153
154 Sangita Sham Maniyar shammaniyar@yahoo.com IYA/2015/G154
155 Bansode Anuradha Abhimaneu anuabhibansode@gmail.com IYA/2015/G155
156 Poonam Singh san.poonam@gmail.com IYA/2015/G156
157 Sunita Chaudhary rashnijakhar123@gmail.com IYA/2015/G157
158 Dr Nitin Vasant Unkule nitin.unkule@gmail.com IYA/2015/G158
159 Ranjeeta Kaur ranjeetachalga@gmail.com IYA/2015/G159
160 Dr Prakash Chintamani Malshe prakashmalshe@rediffmail.com IYA/2015/G160
161 Roy M Mathew roymathew2013@gmail.com IYA/2015/G161
162 Swami Shree Gyan Mata Dr Radha Satyam swamigyanmataji@gmail.com IYA/2015/G162
163 K R Ganesh babu durga.pravig@gmail.com IYA/2015/G163
164 Saurabh Choudhary saurabhchaudhary11@gmail.com IYA/2015/G164
165 Surinder Singh surinder@swastiyoga.com IYA/2015/G165
166 Karambally Krishna Shetty karamballyks@gmail.com IYA/2015/G166
167 Jeladharan Nair S satguruyoga@yahoo.com IYA/2015/G167
168 Selvarani S satguruyoga@yahoo.com IYA/2015/G168
169 M Gayathri gayu25.moh@gmail.com IYA/2015/G169
170 Asok Kumar M purityinlifeu@gmail.com IYA/2015/G170
171 M Senthil Kumar yogsenthil@gmail.com IYA/2015/G171
172 Rajendra Kumar Tripathi rk.tripathi19@gmail.com IYA/2015/G172
173 Dr R Balaji balaji_bubly@yahoo.com IYA/2015/G173
174 R Varalakshmi Kamalanathan lakshmi2808@rediffmail.com IYA/2015/G174
175 Dr Debasis Bakshi drdebasis56@gmail.com IYA/2015/G175
176 Dr Sujata Pal sujatapal1962@gmail.com IYA/2015/G176
177 Maya Das maya.das.basu@gmail.com IYA/2015/G177
178 Sapna Mukherjee sapnamukherjee@hotmail.com IYA/2015/G178
179 Pradeep G Mali pradeepgmail@gmail.com IYA/2015/G179
180 Vijay Vinayak Bapat viju_2910@yahoo.co.in IYA/2015/G180
181 Mahesh Chetandas Dalwani maheshdalwani@hotmail.com IYA/2015/G181
182 Mahaveer Jain jmahaveer23@yahoo.com IYA/2015/G182
183 Sudarshan Bindal sudubindal@gmail.com IYA/2015/G183
184 Latha Nataraj latha_0707@rediffmail.com IYA/2015/G184
185 Deepak Bagadia bagadia_9@yahoo.com IYA/2015/G185
186 Harshvardhan Jhaveri harshjhaveri13@gmail.com IYA/2015/G186
187 Ankit Dhuria ankitdhuria@gmail.com IYA/2015/G187
188 Manu C manumanage@gmail.com IYA/2015/G188
189 Varun S varun2637@gmail.com IYA/2015/G189
190 Naushina Shaikh naushina.shaikh@gmail.com IYA/2015/G190
191 Prasenjit Majumder prasenjitmajumder8@gmail.com IYA/2015/G191
192 Das Sahebdin Ramprasad sahebbindas@gmail.com IYA/2015/G192
193 Nitin Bhagawan Assar nitinbassar@yahoo.com IYA/2015/G193
194 Arvind Kumar Shukla aks3082000@gmail.com IYA/2015/G194
195 Pradip Kashinath Gholkar IYA/2015/G195
196 Ganesh Ramachandra Kadu kaduganesh@gmail.com IYA/2015/G196
197 Vishal vishal_gurav2007@rediffmail.com IYA/2015/G197
198 Nishikant R Saraf nishikantsaraf@gmail.com IYA/2015/G198
199 Neha A Kerure nehakerure@yahoo.com IYA/2015/G199
200 Jayashri Paranjpe jayas2203@gmail.com IYA/2015/G200
201 Chakrapani R Alle chakrapanira@gmail.com IYA/2015/G201
202 Prashant J Vanarse vanarsep@ymail.com IYA/2015/G202
203 Santosh Subhas Bashetti santoshbashetti27@gmail.com IYA/2015/G203
204 Vidya Rajendra Mhapankar vidyamhapankar@yahoo.com IYA/2015/G204
205 Das Amol Sahebdin amol.das7@gmail.com IYA/2015/G205
206 Subash Karapy yogasubhashk@gmail.com IYA/2015/G206
207 Sanjay Ramakant Khambekar sanjaykhambekar@gmail.com IYA/2015/G207
208 Kamlesh Lakhera kamleshlakhera70@gmail.com IYA/2015/G208
209 Amit Karki rickykarki@gmail.com IYA/2015/G209
210 Sanjay Madhukar Thigle smthigle@gmail.com IYA/2015/G210
211 Rohini Parag Achrekar rohini.achrekar@yahoo.com IYA/2015/G211
212 Balkrishna S Sharma baliyogi1985@gmail.com IYA/2015/G212
213 Sushama Maurya shamamaurya2020@gmail.com IYA/2015/G213
214 Dr Girisha S Sewak girshagemini@gmail.com IYA/2015/G214
215 Jyoti Chauhan chauhanrk@rediffmail.com IYA/2015/G215
216 Anita Revai-Bere yoganita@outlook.com IYA/2015/G216
217 Dr Rajiv Ramesh Dixit drdixitrajiv@gmail.com IYA/2015/G217
218 Dr Deepak Ramniklal Sheth deepaksheth01@gmail.com IYA/2015/G218
219 Vishnu Dasairam Jaiswal vishnu.jaiswal01@gmail.com IYA/2015/G219
220 Shyama Sharma sharma9shyama@gmail.com IYA/2015/G220
221 Dr Mrinal Avinash Phirke IYA/2015/G221
222 Dr Alifiya Dhilawala alifiya.iq@gmail.com IYA/2015/G222
223 Dr Pratibha Ashok Gokhale pratibha_gokhale@yahoo.com IYA/2015/G223
224 Jyotti Nishit Savla jyottisavla@gmail.com IYA/2015/G224
225 Kiran Bakshi kiranbakshi60@gmail.com IYA/2015/G225
226 Dr Railkar Swati Neelesh swatirailkar@yahoo.com IYA/2015/G226
227 Ranaprabha Girish Langde ratna@langde.co.in IYA/2015/G227
228 Hiral Shah shahiral18@gmail.com IYA/2015/G228
229 Sanjay D Mishra sanjay745@gmail.com IYA/2015/G229
230 Bidyaluxmi Shawbam bidyaluxmi.sh@ymail.com IYA/2015/G230
231 Smita smitasm82@gmail.com IYA/2015/G231
232 Prerna Gupta raj.prernagupta@gmail.com IYA/2015/G232
233 Neeta Kanani neetakananig@gmail.com IYA/2015/G233
234 Sambashiva Reddy Korrapolu v3kyoga@gmail.com IYA/2015/G234
235 Priyanka Singhvi priyankasinghvi82@gmail.com IYA/2015/G235
236 Anju Singh anjupsingh@yahoo.com IYA/2015/G236
237 Dr. Sumita Mukherjee spark6392@gmail.com IYA/2015/G237