Sr. No. Full Name Unique Id
1 Dr. I. V. Basavaraddi IYA/LM/001
2 Lt. Dr. B.K.S. Iyengar IYA/LM/002
3 Smt. Hansa Jayadeva IYA/LM/003
4 Dr. R.L. Bijlani IYA/LM/004
5 Dr. K. Krishna Bhatt IYA/LM/005
6 Dr. S.P. Mishra IYA/LM/006
7 Dr. Samprasad Vinod IYA/LM/007
8 Dr. U.S. Ray IYA/LM/008
9 Dr. Anand Balayogi IYA/LM/009
10 Shri Vishwas Mandlik, YVD IYA/LM/010
11 Shri S. Sridharan, KYM, IYA/LM/011
12 Dr. R. Elangovan IYA/LM/012
13 Dr. Chinmaya Pandya IYA/LM/013
14 Yogacharya S.V. Vyavahare IYA/LM/014
15 Sw. Bharat Bhushan IYA/LM/015
16 Dr. S.D. Patil IYA/LM/016
17 Shri Subodh Tiwari IYA/LM/017
18 Dr. Ishwar Bhardwaj IYA/LM/018
19 Dr. M. Venkatareddy, S’Bad IYA/LM/019
20 Swami Mangalteertham IYA/LM/020
21 Dr. Jaideep Arya IYA/LM/021
22 Mrs. Kamlesh Barwal IYA/LM/022
23 Mrs. Aarti Maheshwari IYA/LM/023
24 Mr. Ravi Tumuluri IYA/LM/024
25 Mr. Manoj Singh IYA/LM/025
26 Shri. Ramkumar Rathi IYA/LM/026
27 Shri Haresh Trivedi IYA/LM/027
28 Dr. Mahesh Kumar Mainali IYA/LM/028
29 Shri Prema N Mysore IYA/LM/029
30 Shri Aashish Surendra Rathi IYA/LM/030
31 Shri Aruna Ashok Beharay IYA/LM/031
32 Shri Ashok Shreekrishana Beharay IYA/LM/032
33 Dr. Amit Kumar Singh IYA/LM/033
34 Shri Rachana Prashant Gunjal IYA/LM/034
35 Mrs. Rekha Vijay Patankar IYA/LM/035
36 Mrs. Shobha Ramkumar Rathi IYA/LM/036
37 Shri Surendra Rathi IYA/LM/037
38 Shri Yogesh Satyanarayan Lahoti IYA/LM/038
39 Shri Prashant Mohanrao Gunjal IYA/LM/039
40 Mrs. Swati Rahul Rathi IYA/LM/040
41 Shri Chetan Avinash Kotwal IYA/LM/041
42 Mrs.Shilpa Chetan Kotwal IYA/LM/042
43 Shri Rahul Ramkumar Rathi IYA/LM/043
44 Shri Ranjeet Chaturvedi IYA/LM/044
45 Shri Anil Khaitan IYA/LM/045
46 Shri Sandeep M.P IYA/LM/046
47 Shri Vishnu Ramanuj Bhutada IYA/LM/047
48 Shri Bhawarlal Arya IYA/LM/048
49 Shri Purushottam Lohia IYA/LM/049
50 Shri Sunanda Surendra Rathi IYA/LM/050
51 Shri Pulluri Srinivas IYA/LM/051
52 Dr. Akshay Anand IYA/LM/052
53 Dr. Kaarthikeyan IYA/LM/053
54 Shri Yogacharya Dr. Sambaslva Reddy Korrapolu IYA/LM/054
55 Shri Janmejoy Patnaik IYA/LM/055
56 Shri Suchint Kaur Sodhi IYA/LM/056
57 Shri Mookambika Chaitanya IYA/LM/057
58 Shri Chandaka Sri Krishna IYA/LM/058
59 Dr. Raj Kumar IYA/LM/059
60 Dr. Harish Chander IYA/LM/060
61 Dr. Bharat Prabhudas Amin IYA/LM/061
62 Shri Rudolph H.R. Rapisarda Nataraj IYA/LM/062
63 Shri Claire Elizabeth Mills Aka Kalyani IYA/LM/063
64 Shri Anoop M.P. IYA/LM/064
65 Shri Pramod Mukund Niphadkar IYA/LM/065
66 Dr. Arpan Bhatt IYA/LM/066
67 Dr. Paresh Chandrakant Parikh IYA/LM/067
68 Shri Alpesh B. Patel IYA/LM/068
69 Shri Surendar M. Patel IYA/LM/069
70 Shri Anant Biradar IYA/LM/070
71 Dr. Nidheesh Kumar Yadav IYA/LM/071
72 Dr. N. Ganesh Rao IYA/LM/072
73 Shri Dilip Sarkar IYA/LM/073
74 Dr. Kausthub Desikachar IYA/LM/074
75 Smt. Rajinder Kaur Sandhu IYA/LM/075
76 Shri Praeul Motilal Yelani IYA/LM/076
77 Dr. Divya Keshavamurthy IYA/LM/077
78 Shri Purnandu Sharma IYA/LM/078
79 Shri Sunny Kumar Agarwal IYA/LM/079
80 Shri Sanjay Kumar Sharma IYA/LM/080
81 Shri Nrapendra Singh IYA/LM/081
82 Shri Madhava M IYA/LM/082
83 Dr. Pallavi Balasaheb Kavhane IYA/LM/083